De drijfplant als indicator plant

In natuurlijk water en in het aquarium zonder CO2 toevoeging is het percentage CO2 ongeveer 0,5 ppm (parts per million) Dit kan iets meer of iets minder, dit is afhankelijk van een aantal factoren zoals: hoeveelheid vissen, sterke bacteriewerking, luchtdruk of het CO2 gehalte in de lucht bijvoorbeeld. Het natuurlijke gehalte van 0.5 ppm CO2 is niet zoveel. Door stroming in rivieren krijgen waterplanten ondanks dit lage gehalte toch voldoende CO2 om te groeien (dit geldt ook voor de macro- en micro elementen) Dit kan in het aquarium anders zijn zeker wanneer adequate stroming ontbreekt en er sprake is van overbelichting. Er ontstaat in deze situatie een tekort aan CO2 en overige voedingsstoffen.

De situatie van drijfplanten ten opzichte van planten die onder water groeien is anders. Drijfplanten halen CO2 uit de atmosfeer. De atmosfeer bevat ongeveer 400ppm aan CO2. Het verschil tussen het natuurlijke gehalte onder water van 0,5 ppm en het gehalte in de atmosfeer van 400ppm is enorm groot. Drijfplanten beschikken dus over een onbeperkte hoeveelheid CO2, terwijl de planten onder water maar over een beperkte hoeveelheid CO2 kunnen beschikken.

De conclusie die je hier uit kan trekken is eigenlijk simpel. CO2 tekort kan worden uitgesloten bij drijfplanten. Dit betekent dat alle gebreksverschijnselen ten gevolg van CO2 tekort ook kan worden uitgesloten. CO2 gebreksverschijnselen bij waterplanten (onder water) lijken veel op macro –en micro tekorten. Het is daarom in de praktijk erg lastig tekorten in het aquarium exact te duiden; zijn de tekorten het gevolge zijn van CO2 tekort of een tekort aan macro- en of micro elementen. In een van de groepsbestand “ Schema gebreksverschijnselen CO2 of macro en micro” rechts op de pagina onder het kopje “recente groepsbestanden” zijn de overeenkomsten tussen beide tekorten goed te zien en lijken ze verdacht veel op elkaar. Drijfplanten kunnen dus helpen de oorzaken van tekorten beter te achterhalen en te onderscheiden. Zichtbare macro- of micro tekorten bij de drijfplant betekent vaak ook zichtbare verschijnselen bij de overige planten in het aquarium. Vandaar de naam indicatorplant.

Nu CO2 gebreksverschijnselen bij drijfplanten door hun onbeperkte toegang tot CO2 (atmosfeer) uit te sluiten zijn, kunnen we concluderen dat het tekort macro- en of micro gebreksverschijnselen zijn. Om de vraag te achterhalen of het uiteindelijk gaat om een gemis aan macro’s en of micro’s, ga je als volgt te werk:
* Voeg een 10 dagen een derde tot de helft meer macro’s toe. Je kijkt hoe de drijfplanten reageren. Verdwijnen de tekorten dan was het een tekort aan macro elementen. De oplossing is dus structureel meer macro’s toevoegen;
* Blijkt dat het tekort na 10 dagen extra toevoeging van macro’s nog hetzelfde zijn, ga dan terug naar de normale dosis macro’s. Voeg vervolgens opnieuw 10 dagen een derde tot de helft meer micro’s toe. Het tekort zal dan verdwijnen. De oplossing is dus structureel meer micro’s toevoegen;
* Blijkt dat het tekort na toevoeging van 10 dagen macro’s maar voor een deel zijn opgelost, voeg dan structureel extra macro’s toe. Voeg vervolgens 10 dagen extra micro’s toe. Zijn de tekorten volledig verdwenen voeg dan structureel meer macro’s en micro’s toe.

Belangrijk om te weten wanneer voordat je deze methode gebruikt:

* Bekijk altijd opnieuw de stroming, CO2, licht etc. (de basis)
* Drijfplanten kunnen mogelijk matige groeien door te sterke oppervlakte stroming. Dit kan geïnterpreteerd worden als mogelijke tekorten;
* Drijfplanten( zeker eendenkroos) onttrekken veel voedingstoffen aan het water. Teveel aan drijfplanten kan dus de oorzaak zijn van tekorten in het aquarium;
* Bij te weinig licht groeien drijfplanten matig en kunnen wat geliger worden. Dit kan een vertekend beeld geven bij deze methode.

Geplaatst in Aquarium en getagd met .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *